Mi az iskolai zaklatás?

A diáktársadalomban az erőviszonyok fitogtatása sokszor konkrétabb és brutálisabb a felnőttekénél, legyen az szóbeli, lelki, fizikai, szociális, szellemi bántalmazás. A gúnyolódás, a kirekesztés, a provokatív megjegyzések megkeserítik a diákok hétköznapjait, az áldozatok félnek, magukba fordulnak, az elszigeteltség a jegyeik romlásához, az iskola utálatához vezethet.

A zaklatásos cselekedetek nehezen észlelhetőek, az áldozatot meggátolja szégyenérzete a segélykérésben, a támadás szemtanúi – rendszerint szintén gyerekek – félnek, hogy a gyengébb pártfogásával, felhívva az erőszakoskodó figyelmét, maguk is prédává válnak. Csökkenti az esetek láthatóságát az is, hogy a támadások nagy része ma már interneten (cyber-bullying) zajlik, olyan csatornákon keresztül, amelyekre sem az iskolának, sem a szülőknek nincs rálátása.

A felismert esetek hatékony kezelésére nincsenek országosan elterjedt és bevált módszerek, végeredményben a diákok rettegnek, a tanárok eszköztelenek, a szülők tehetetlenek. A zaklatás célpontjává könnyen válik olyan tanuló, aki vallása, szexuális irányultsága, etnikai hovatartozása miatt könnyen beazonosítható jellemzőkkel rendelkezik. Az őket érő, válaszolatlanul hagyott támadások a gyermeki közösségben rasszista, kirekesztő hajlamot ébreszthetnek.

Sok esetben fordul elő, hogy a nehezebben, vagy nem beazonosítható jellemzőkkel rendelkező tanulók a rejtőzködő stratégiát választják, így a legritkább esetben szembesülnek közvetlenül zaklatással, vagy kiközösítéssel, ugyanakkor az is nehezen feldolgozható számukra, ha rejtőzködőként kell szembesülniük osztálytársaik, vagy közvetlen környezetük ellenszenvével.

2015 áprilisában négy hazai civil szervezet összefogásával projektet indítottunk az előítélet alapú iskolai zaklatás (bullying) visszaszorításáért „Együtt az iskolai zaklatás ellen. Iránymutatás és képzés az iskoláknak kisebbségi diákjaik védelmére” címmel. A honlap ennek a projektnek a bemutatására jött létre.

A projektről

Kutatás

A projekt keretében kutatást folytattunk hazai oktatási intézmények körében az iskolai zaklatás megelőzése és kezelése kapcsán folytatott gyakorlatukról. A kérdőívet 331 középiskola töltötte ki, 17 iskolával részletes interjút is készítettünk. A hazai kutatást a nemzetközi jó gyakorlatok összegyűjtésével egészítünk ki.

Iránymutatás

A jó gyakorlatok és az érdekeltek szempontjainak áttanulmányozása után részletes gyakorlati útmutatót állítottunk össze iskolák részére. Ez a jelenség bemutatása mellett ismerteti az iskolák jogi kötelezettségeit, valamint olyan technikákat, megközelítéseket mutat be, amelyek segítséget nyújtanak az iskoláknak a sikeres zaklatás-ellenes politika kialakításához.

Az útmutató letöltése (1MB)

Képzés

Az útmutatóban foglaltak gyakorlati alkalmazását elősegítendő módszertani leírást készítettünk, amely oktatási anyagként használható 9-12. osztályokban tanító pedagógusok képzésére. Az oktatási anyagot egy középiskolában teszteltük is. A további képzések megtartására képzők képzése rendszerű háromnapos képzéseket tartottunk önkénteseknek.

Résztvevő szervezetek

Háttér Társaság

Romaversitas

Társaság a Szabadságjogokért

Tett és Védelem Alapítvány

Kapcsolat